Phát triển doanh nghiệp

Phát triển doanh nghiệp

Phát triển cá nhân

Phát triển cá nhân

LỊCH ĐÀO TẠO

KHAI PHÁ TÀI NĂNG VIỆT

Thời gian: 28, 29/06/2015

 Địa điểm: Tầng 6 Khách sạn Cầu Giấy - Hà Nội

Chi tiết chương trình và đăng ký học xem tại đây

 

Đối tác của chúng tôi