Phát triển doanh nghiệp

Phát triển doanh nghiệp

Phát triển cá nhân

Phát triển cá nhân

LỊCH ĐÀO TẠO

 QUYẾT TRÌNH BÀY THUYẾT PHỤC

Thời gian: 10,11/01/2015

 Địa điểm: Tầng 6 Khách sạn Cầu Giấy - Hà Nội

Chi tiết chương trình và đăng ký học xem tại đây

 DO HOẶC KẾT QUẢ

Thời gian: 24,25/01/2015

 Địa điểm: Khu Resort Văn Minh Chúc Sơn

Chi tiết chương trình và đăng ký học xem tại đây

 

 

Đối tác của chúng tôi